10419 N Helena AVE, Kansas City, MO 64154 – 2345890 - Team Integri...